Hjem

Gjesing-Svinsager Vandværk

Velkommen hos Gjesing-Svinsager vandværk

 

Gjesing vandværk Svinsager vandværk

Torrildvej 6 Gl. Horsensvej 317A

Ved behov for akut hjælp, ring på 40131397

 

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 21. februar kl. 19.00

i Gjesing forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt.forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

 

Deltagelse meddeles på mail:

 

GSVAND@GMAIL.com

 

eller på telefon 40131397

 

Mvh.

Bestyrelsen.

Gjesing-Svinsagervand.dk Adresse Telefonnummer info@gjesing-svinsagervand.dk